Kody statusów SIP

Statusy SIP
Kod Po angielsku Po polsku
100 Trying Próba
180 Ringring Dzwonienie
181 Call Being Forwarded Połączenie przekazane
182 Call Queued Połączenie oczekujące
183 Session Progress Postęp sesji
200 OK OK
202 Accepted Zaakceptowano
300 Multiple Choices Wielokrotne wybieranie
301 Moved Permanently Przenoszenie stałe
302 Moved Temporarily Przenoszenie tymczasowe
305 Use Proxy Użyj Proxy
380 Alternative Service Alternatywna usługa
400 Bad Request Błędne żądanie
401 Unauthorized Nieautoryzowane
402 Payment Required Wymagana płatność
403 Forbidden Zabronione / Zakazane
404 Not Found Nie znaleziono
405 Method Not Allowed Metoda niedozwolona
406 Not Acceptable Nie do przyjęcia
407 Proxy Authentication Required Wymagana autoryzacja Proxy
408 Request Timeout Limit czasu żądania
409 Conflict Konflikt
410 Gone Dawno minęło
411 Length Required Długość wymagana
413 Request Entity Too Large Zapytanie podmiotowe zbyt długie
414 Request URI Too Long Identyfikator URI jest zbyt długi
415 Unsupported Media Type Nieobsługiwany rodzaj mediów
416 Unsupported URI Scheme Nieobsługiwany schemat URI
420 Bad Extension Błędne rozszerzenie
421 Extension Required Rozszerzenie wymagane
423 Interval Too Brief Odstęp zbyt krótki
480 Temporarily Unavailable Tymczasowo niedostępny
481 Call/Transaction Does Not Exist Połączenie/Transakcja nie istnieje
482 Loop Detected Zapętlona detekcja
483 Too many connections Zbyt wiele połączeń
484 Address Incomplete Adres niekompletny
485 Ambiguous Nie jednoznaczne
486 Busy Here Zajęte
487 Request Terminated Żądanie przerwane
488 Not Acceptable Here Nie do przyjęcia tutaj
491 Request Pending Wniosek w oczekiwaniu
493 Undecipherable Nieczytelnie
500 Server Internal Error Wewnętrzny błąd serwera
501 Not Implemented Nie zaimplementowano
502 Bad Gateway Błędna bramka
503 Service Unavailable Usługa niedostępna
504 Server Time-Out Limit czasu serwera minął
505 Version Not Supported Wersja nie jest obsługiwana
513 Message Too Large Komunikat za długi
600 Busy Everywhere Wszędzie zajęty
603 Declined Odrzucono
604 Does Not Exist Anywhere Wszędzie nie istnieje
605 Not Acceptable Nie do przyjęcia

Siemens Gigaset C610 IP

Jest to świetny telefon internetowy. Dzięki temu telefonowi, możemy dzwonić na dwa sposoby. Metody realizowania połączeń to: analogowa linia telefoniczna i telefonia internetowa (VoIP).

Parametry techniczne są bardzo wysokie, a co za tym idzie z przykrością muszę stwierdzić jest on dość drogi. Cena tego aparatu waha się od 300 zł do 800 zł (nie wiem dlaczego; ja zapłaciłem z dostawą 329 zł).

eżeli chcecie mieć telefon tzw. “2 in 1” to niestety, ale musicie liczyć się z tym, że będziecie musieli zapłacić trochę kasy (tak jak wcześniej o tym wspominałem). Dane techniczne tego zestawu znajdziecie w poniższej tabeli.

PS. Urządzenia tego używam już dość długo i jeszcze ani razu nie miałem z nim kłopotów (baza nadawcza [tzw. centrum sterujące] ani razu nie zawiesiła się)
Parametry techniczne i wyposażenie zestawu
Dane techniczne Wyposażenie zestawu
Możliwość konfiguracji dodatkowych 6-ciu kont VoIP (oprócz wbudowanego Gigaset) Baza główna (duża) [nadajnik]
Obsługa zwykłej linii telefonicznej (analogowej) Baza słuchawki (mała) [ładowarka]
Jakość dźwięku: HD (HQ) i LQ (kodeki: G.722, G711 uLaw/aLaw, G.726, G.729) [sam dostosowuje się do Twojego łącza] Kabel zasilający (odpinany) do bazy głównej
Obsługa SMS (zależy od operatora VoIP) i skrzynki E-mail Kabel zasilający bazę słuchawki (odpinany)
Eksport/Import książki telefonicznej (z poziomu bazy głównej) Kabel telefoniczny
Synchronizacja zegarka z serwerem NTP Kabel Ethernet (do połączenia z routerem)
 Interfejs po polsku (po aktualizacji firmware'a do najnowszej wersji) [dotyczy bazy głównej] Klips do słuchawki
Książka telefoniczna przechowuje do 150 wpisów (w każdym wpisie mogą być wpisane 3 numery: dom, komórka i praca) oaz dane typu e-mail lub WWW Akumulatorki (2 x AAA) [zalecam wymianę ich na świeże]
Budzik Instrukcja obsługi (skrócona) w postaci książeczki oraz pełna na CD
Obsługa portali społecznościowych Facebook i Twitter, czytnik kanałów RSS (możliwość skonfigurowania własnych kanałów)