UWAGA !! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY WYKONYWAĆ Z POZIOMU KONTA ROOT. JEDNAK, JEŻELI CHCESZ KORZYSTAĆ ZE ZWYKŁEGO KONTA DO TEJ PROCEDURY, TO OCZYWIŚCIE MOŻESZ, ALE PAMIĘTAJ, ABY PRZED KAŻDĄ INSTRUKCJĄ DOPISYWAĆ POLECENIE: “SUDO”.

ZWYKŁE KONTO MUSI NALEŻEĆ DO GRUPY SUDO, ABY MOGŁO KORZYSTAĆ Z POLECENIA SUDO. (sprawdź czy należysz do grupy SUDO za pomocą polecenia: groups <NazwaKonta>)

Przy zapewnieniu stabilnego łącza internetowego, sesja SSH nie powinna zostać przerwana.

01. Aktualizacja obecnie zainstalowanej wersji

W pierwszej kolejności należy dokonać aktualizacji obecnie zainstalowanych pakietów Ubuntu. Aby tego dokonać należy wprowadzić poniżej podanych komend. Poniższa instrukcja zawiera trzy rozkazy.

apt update && sudo apt dist-upgrade && apt autoremove

Po wykonaniu wyżej wskazanej komendy zaleca się dokonać ponownego uruchomienia maszyny VPS (wpisz polecenie reboot, aby zrestartować maszynę)

02. Procedura uaktualniania do Ubuntu 19.04 Server

Ponieważ cała procedura odbywa się po przez połączenie SSH musimy zadbać o to, aby nie utracić połączenia SSH z serwerem VPS podczas procesu aktualizacyjnego. Gdyby nastąpiło zerwanie połączenia w trakcie aktualizacji nie moglibyśmy wznowić go, gdyż system nie byłby na tym etapie zdolny do ponownych połączeń SSH. Wykonaj poniższe instrukcje.

Uruchamiamy plik konfiguracyjny SSH poniższą komendą.

nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku odnajdź fragment: #ClientAliveInterval 0 i zmień ją na ClientAliveInterval 90 (lub więcej)

Zapisz plik z wprowadzonymi zmianami i zrestartuj usługę SSH poleceniem:

systemctl restart ssh

Kolejnym krokiem, który wykonamy to instalacja pakietu aktualizacji menedżera. Tą czynność wykonamy za pomocą komendy:

apt install update-manager-core

Po instalacji musimy otworzyć plik konfiguracyjny menedżera core i go zmodyfikować. A więc wpisujemy poniższe polecenie:

nano /etc/update-manager/release-upgrades

W pliku, który nam się wyświetli odnajdź parametr Prompt= i sprawdź czy w tym miejscu masz wartość Its. Jeżeli ta wartość będzie mieć Its, to należy ją zmodyfikować na wartość: normal.

I zapisać zmiany w pliku.

Teraz ostatni krok, czyli wywołanie procesu aktualizacji systemu. A więc….

Opcja -c sprawdza uaktualnienie dystrybucji z najnowszą obsługiwaną wersją.
Opcją -d pozwala dokonać aktualizacji do wersji rozwojowej (niestabilnej – nie zalecane)

do-release-upgrade -c

Ostatni etap to wykonywanie poleceń z wyświetlanych monitów podczas aktualizacji.

Witaj. W tym poradniku dowiesz się w jaki sposób pozbyć się softu (brandowanego, czyli przerobionego przez operatora GSM), oprócz tego opiszę również jak zainstalować najnowszą wersję Androida 6.0, która jest udostępniona przez Huawei-a.

Zapraszam do lektury…

01. Instalacja czystego oprogramowania (debranding)

F = Firmware, N = Narzędzia do flashowania

 

Q: Co będdzie man potrzebne do debrandingu?

A: Pliki ZIP: F1, N1 i N2 (wszystkie pliki na końcu poradniku) oraz niżej opisane kroki.

 

WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!!

 

MUSISZ MIEĆ ODBLOKOWANY BOOTLOADER (JAK TO ZROBIĆ? PRZECZYTAJ W PORADNIKU UNLOCK BOOTLOADER AND ROOT ANDROID 5.0.1 / ETAP 01) – przycisk do poradnika poniżej tego rozdziału

 

Upewnij się, że masz telefon naładowany przynajmniej do 70%, ale zalecam naładować go do 100%.

 

Upewnij się, że masz włączony tryb “Debudowanie USB” oraz zainstalowane wszystkie sterowniki, czyli ADB i do flashowania (np. Android SDK Tools).

 

WSZYSTKIE OPERACJE WYKONUJ Z POZIOMU KOMPUTERA !!!!!

 

01. Pobierz pliki: F1, N1, N2 i rozpakuj je.

02. Z lokalizacji “ALE-L21V100R001C432B046b (debranding process)\Step1\dload” skopiuj wszystkie pliki .img do folderu “Flash ROM Tools”.

03. Podłącz telefon do komputera w trybie debugowanie USB.

04. W folderze “Flash ROM Tools” kliknij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij prawy przycisj myszki. Z menu kontekstowego, które zobaczysz – wybierz pozycję: “Otwórz okno poleceń tutaj”.

05. W wierszu poleceń wpisz dwie komendy:

 

adb devices [ENTER] – komenda sprawdzi nam, czy komputer widzi nasz telefon (jeżeli na liście będzie podane ID urządzenia to wszystko jest OK)

 

teraz wpisz polecenie 

 – adb reboot bootloader [ENTER] – komenda wymusi na telefonie uruchomienie się w trybie Fastboot & Recovery.

 

06. W folderze “Flash ROM Tools” uruchom skrypt FLASH-ALL.bat i poczekaj na zakończenie procesu flashowania telefonu. Jeżeli po zakończeniu flashowania skrypt automatycznie nie zrestartuje telefonu to sam tego dokonaj i czekaj do mementu aż zobaczsz okno odblokowywania ekranu lub podawania PIN-u.

07. Podłącz ponownie telefon do koputera i z lokalizacji: “ALE-L21V100R001C432B046b (debranding process)\Step2 (vendor fix)\” wgraj folder “dload” (zwiera plik UPDATE.ALL) na kartę pamięci microSD lub do pamięci telefonu.

08. W ustawieniach telefonu wybierz pozycję “Aktualizator”, a następnie kliknij pozycję “Menu”.

09. Z menu wybierz pozycję “Aktualizacja lokalna” zaznacz wykryty plik, który wgrałeś i zatwierdź go. Czekamy na zakończenie aktualizacji. 

UWAGA!!! TA PACZKA SPOWODUJE FACTOR RESET, ALE JEST TO KONIECZNE, PONIEWAŻ BEZ TEGO MIELIBYŚCIE KŁOPOTY Z JAKOŚCIĄ SYGNAŁU GSM.

 

Gotowe… Masz zainstalowany czysty soft o numerze “L21V100R001C432B046b“.

 

Po podłączeniu telefonu do internetu, telefon powinien zgłosić dostępną aktualizację do wersji “L21C432B170” (Android 5.0.1). Jeżeli tego nie zrobi, pobierz ją z poniższej listy plików. Soft został oznakowany jako F2. Soft należy wgrać tą samą metodą co instalowaliście paczkę “vendor fix”.

02. Aktualizacja do wersji Android 6.0 (oficjalnej dla regionu Europa)

UWAGA!!! ABY WGRAĆ AKTUALIZACJĘ PRZEZ AKTUALIZATOR W TRYBIE AKTUALIZACJI LOKALNEJ, NALEŻY POSIADAĆ JEDNĄ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH WERSJI SOFTU (NIE NARUSZONEGO PRZEZ ROOTA LUB INNE MODYFIKACJJE):

ALE-L21C432B524
ALE-L21C432B194
ALE-L21C432B188
ALE-L21C432B170
ALE-L21C432B010

Upewnij się, że masz telefon naładowany przynajmniej do 70%, ale zalecam naładować go do 100%.

 

A teraz zaczynamy. Procedura jest banalnie prosta.

 

01. Pobierz soft oznakowany jako F3

02. Podłącz telefon do komputera (nie jest wymagany tryb debugowanie USB).

03. Rozpakuj archiwum.

04. Z folderu “P8 Lite Firmware ALE-L21 Firmware Android 6.0 EMUI 4.0 C432B550 Spain official-stable” skopiuj folder “dload” (jeżeli masz już taki folder na karcie microSD lub w pamięci telefonu z plikiem “UPDATE.ALL” to podmień ten plik.

05. W ustawieniach telefonu wejdź do aktualizatora i kliknij w nim klawisz menu.

06. Z menu, które zobaczysz wybierz opcję “Aktualizacja lokalna” zaznacz wykryty plik, który wgrałeś i zatwierdź go. Poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji.

 

Gotowe. Masz już na pokładzie Android 6.0!!!!

POTRZEBNE PLIKI:

Firmware:

F1. ALE-L21V100R001C432B046b (debranding process) Link 1

F2. HUAWEI P8 Lite L21C432B170 (Dual-SIM eu) oficjalny Link 1

F3. P8 Lite Firmware ALE-L21 Firmware Android 6.0 EMUI 4.0 C432B550 Spain official-stable Link 1

 

Narzędzia do flashowania:

N1. Huawei Update Extractor 0.9.9.3 Link 1

N2. Flash ROM Tools Link 1