W pierwszej kolejności pobierz wszystkie pliki na dole poradnika, a potem zacznij wykonywać opisane czynności.


Powodzenia

Rozdział 1 – Pobieranie plików i weryfikacja

W pierwszej kolejnośi należy pobrać sobie parę plików, ponieważ będziemy potrzebować ich w kolejnych etapach. Pliki są w sekcji: “Potrzebne pliki”.


01. Pobierz plik .iso (zapisz sobie go na pulpicie w folderze np. Tails)

02. Pobierz plik .iso.sig (pobierz go do tego samego folderu co plik .iso) – plik podpisu

03. Jeżeli robisz weryfikację po raz pierwszy to należy pobrać plik .key i zaimportować go do swojej bazy kluczy. Jeżeli pracujesz już z Tails to podpis jest już uwzględniony.

Rozdział 2 – Instalacja

Do instalacji TAILS potrzebować będziesz dwóch nośników USB (jeden jako pośrednik, a drugi jako klucz TAILS). Zapewnij sobie pamięci USB o pojemności conajmniej 16 GB (tak dla zapasu).

 

CZĘŚĆ PIERWSZA – Tworzenie nośnika

 

01. Podłącz nośnik USB nr. 1 (będzie jako instalator)

02. Pobierz plik: “Universal USB Installator”

03. Uruchom program  “Universal USB Installator”

04. W aplikacji w kroku 1 wybierz z listy pozycję “Tails”

05. Wybierz przycisk “Przeglądaj” i załaduj plik ISO z linuxem Tails

06. Zaznacz okienko przy pozycji: “We will format”

07. Wybierz przycisk: “Utwórz”.

08. Przed utworzeniem pojawi się ostrzeżenie, na które należy odpowiedzieć TAK.

 

CZĘŚĆ DRUGA – Uruchamianie wersji LiveCD

 

Uruchom ten poradnik na innym urządzeniu, ponieważ kolejne czynności nie pozwolą Tobie skorzystać z tej strony na swoim głównym urządzeniu.

 

01. Pozostaw nośnik USB nr. 1

02. Wyłącz komputer

03. Uruchom ponownie komputer w trybie bootowania z USB. Powinieneś zobaczyć menu “Boot Tails”. (*)

04. Wybierz pozycję “Live CD”

05. Po 30-60 sekundach powinieneś zobaczyć okno logowania Tails

06. Po lewej stronie na dole w paska (odpowiednik menu start) wybierzmy język Polski jeżeli jest dostępny i kliknij klawisz “Login”

07. Załaduje się pulpit Tails

 

(*)  zajżyj do Rozdziału 3, gdyby Twój komputer nie zbotował nośnika USB.

 

CZĘŚĆ TRZECIA – Instalacja finalnej wersji Tails na nośniku USB.

 

01. Podłącz nośnik USB nr. 2

02. Wybierz Aplikacje > Tails Installer

03. Wybierz pozycję: “Instalacja przez klonowanie”

04. Na liście urządzenia docelowego wybierz drugi nośnik USB

05. Wybierz klawisz: “Install Tails”

06. Potwierdź komunikat ostrzegawczy, instalacja się rozpocznie. Trwa ona kilka minut.

 

CZĘŚĆ CZWARTA – Ponowne uruchomienie finalnego Tails

 

01. Wyłącz komputer

02. Odłącz nośnik USB nr. 1 i pozostaw nośnik USB nr. 2

03. Uruchom ponownie komputer w trybie bootowania z USB. Powinieneś zobaczyć menu “Boot Tails”. (*)

04. Wybierz pozycję “Live CD”

05. Po 30-60 sekundach powinieneś zobaczyć okno logowania Tails

06. Po lewej stronie na dole w paska (odpowiednik menu start) wybierzmy język Polski jeżeli jest dostępny i kliknij klawisz “Login”

07. Załaduje się pulpit Tails

Rodział 3 – Jak uruchomić TAILS

Aby nasz komputer umożliwił włączenie TAILS-a, należy go najpierw przygotować.

Przygotowanie polega na zmianie kolejności bootowania urządzeń i dysków podczas startu komputera.

 

Wykonaj niżej opisane kroki, aby zmienić kolejność bootowania urządzeń i dysków.

 

01. Uruchom ponownie swój komputer i wejdź do swojego BIOS-u.

02. W menu BIOS-u poszukaj pozycji “BOOT”

03. W ustawieniach kolejności bootowania, ustaw taką kolejność:

 

– USB FDD/HDD

– CD-ROM

– HDD

 

USB FDD = USB Flash Disk Drive; USB HDD = USB Hard Disk Drive 

 

04. Podłącz pendriver z TAILS-em

05. Zatwierdź zmiany w BIOS-ie (to spowoduje restart komputera)

06. Komputer uruchomi TAILS-a, ponieważ wykrył bootowanego pendriver-a z zawartością tego linux-a*.

 

INFO1: Nie podaję klawiszy uruchamiających BIOS, ponieważ każdy laptop ma inny klawisz przypisany. Jedyne co mogę podpowiedzieć to, informacja o klawiszu uruchamiającym BIOS jest pokazywana podczas wyświetlania loga producenta podczas uruchamiania komputera (jeżeli lkogo się nie pokaże, to oznacza, że jest ono wyłączone w BIOS-ie).

 

* = W niektórych komputerach po zmianie kolejności botowania pojawia się komunikat mniej więcej o takiej treści: “Kliknij dowolny klawisz, aby bootować CD-ROM” przez kilka sekund. Komunikat może być mylący, jeżeli mamy bootowalny pendriver lub dysk USB.


UWAGA!!!

 

System TAILS działa jako “LiveCD”  czyli JEDNORAZOWA SESJA i dlatego nie zapamiętuje sowich ustawień. Operacje które są możliwe do zapamiętania to pracowanie na plikach, które mamy na dysku lub innym nośniku pamięci.

Potrzebne pliki

01. tails-i386-2.6.iso

02. tails-i386-2.6.iso.sig

03. tails-signing.key

04. Universal-USB-Installer.exe