Windows 8

Skróty Metro
Skrót klawiszowy Czynność wykonywana
Windows Ekran startowy
Windows + F Wyszukiwarka plików
Windows + W Wyszukiwarka ustawień
Windows + C Pasek Charms Bar*
Windows + I Panel ustawienia
Windows + K Panel urządzeń
Windows + P Panel zarządzania monitorem
Windows + H Panel udostępniania (Share)
Windows + Tab Przełączanie między oknami aplikacji (do przodu)
Windows + Shift + Tab Przełączanie między oknami aplikacji (do tyłu)
Windows + . Prawa strona ekranu z aktywną aplikację w trybie „1/3 szerokości"
Windows + Shift + . Lewa strona ekranu z aktywną aplikację w trybie „1/3 szerokości"
Windows + J Ostatnio ukryta aplikacja Metro (jeżeli jest pokazywany ekran startowy)
Windows + Z Włącza menu niektórych aplikacji Metro
Skróty Desktopowe
Skrót klawiszowy Czynność wykonywana 
Windows + D Pulpit (interfejs tradycyjny)
Windows + , Szybki podgląd pulpitu (Areo z Windows 7)
Windows + 1-9 Aktywacja skrótu znajdującego się w danej pozycji na pasku zadań
 Windows + B Zaznaczenie strzałki na pasku powiadomień (przy zegarze)
Windows + strzałka w lewo Wypełnia aktywnym oknem lewą połowę ekranu
Windows + strzałka w prawo Wypełnia aktywnym oknem prawą połowę ekranu
Windows + strzałka w górę Maksymalizacja okna
Windows + w dół Minimalizacja okna
Windows + M Minimalizacja wszystkich otwartych okien
Windows + Home Minimalizacja/maksymalizacja okien po za aktywnym
Windows + R Włącza okno Uruchom
Windows + X Menu kontekstowe miniatury ekranu startowego
Windows + E Mój komputer w eksploratorze Windows
Windows + U Panel "ułatwienie dostępu"
Windows + Enter Narrator
Windows + spacja Zmiana układu klawiatury (kolejny z listy paska językowego)
Windows + L Blokada ekranu

Windows 7

Skrót klawiszowy Czynność wykonywana
Windows + strzałka w górę Maksymalizuj
Windows + strzałka w dół Przywróć / Minimalizuj
Windows + strzałka w lewo Przenieś w lewo
Windows + strzałka w prawo Przenieś w prawo
Windows + Shift + strzałka w lewo Przenieś na lewy monitor
Windows + Shift + strzałka w prawo Przenieś na prawy monitor
Windows + Home Minimalizuj lub przywróć inne okna (aplikacje)
Windows + T Pokaż informacje z paska systemowego
Windows + Spacja Pokazuje nasz pulpit
Windows + G Przenieś widget do innego obszaru
Windows + P Dodatkowe opcje wyświetlania (rozszerzony pulpit, lustro itd.)
Windows + X Centrum mobilności
Windows + # (# – klawisz numeryczny) Tworzy grupę aplikacji na pasku systemowym
Windows + +/- Przybliżenie i oddalenie
Windows + Shift + N Tworzenie nowego folderu
Windows + 1-9 Uruchomienie wpiętej aplikacji z paska zadań (nie dotyczy aplikacji obecnie uruchomionej)
Windows + M Szukaj
Windows + R Uruchom polecenie "Uruchom"
Windows + E Uruchom eksplorator Windows
Windows + D Pokaż pulpit
Windows + L Zablokuj komputer
Ctrl + Shift + Esc Menadżer zadań