Użyj niżej podanych kodów, aby włączyć lub wyłączyć poszczególną opcję przekierowania. Każdy wbity kod na ekranie telefonu należy zaakceptować klawiszem wywołującym połączenie (tak jak być chciał do kogoś zadzwonić).

 
Orange
Włączanie przekierowań
Zawsze przekieruj – wszystkie połączenia **21*+4850XXXXXXX#
Gdy zajęty **67*+4850XXXXXXX#
Gdy nie odbiera **61*+4850XXXXXXX#
Telefon wyłączony lub poza zasięgiem **62*+4850XXXXXXX#
Wyłączanie przekierowań
Wyłącz wszystkie przekierowania ##002#
Zawsze przekieruj – wszystkie połączenia *#21#
Gdy zajęty *#67#
Gdy nie odbierasz *#61#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem *#62#
Dane z dnia: 28.12.2015
Plus GSM
Włączanie przekierowań
Gdy nie odbierasz **61*+48XXXXXXXXX#
Gdy zajęty **67*+48XXXXXXXXX#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem **62*+48XXXXXXXXX#
wszystkie wymienione wyżej sytuacje **21*+48XXXXXXXXX#
Wyłączanie przekierowań
Gdy nie odbierasz ##61#
Gdy zajęty ##67#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem ##62#
wszystkie wymienione wyżej sytuacje ##21#
Dane z dnia: 28.12.2015