Aby przetestować łącze konsoli z serwerami XBOX LIVE, należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Wejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > USTAWIENIA SIECI i wybierz rodzaj łącza (Wi-Fi lub LAN)

02. Wciśnij te klawisze po kolei LT RT RT LT RB LB

03. W oknie które zobaczysz , wybierz serwer do wykonania testu PING (dowiesz się ile ms. lub sek. zajmuje komunikacja z serwerem konsoli oraz czy nie traci pakietów).

Aby dokonać resetu do ustawień fabrycznych należy wykonać następującą czynność:

 

INFO: Ta metoda usuwa wszystkie ustawienia – Gry, ustawienia użytkownika, profil, pamięć podręczną systemu itp.

 

01. Wejdź do [zak]ustawienia[/zak] > system > pamięci masowa

02. Zaznacz dysk twardy

03. Kliknij klawisz Y

04. Wybierz pozycję: Sformatuj i wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie

 

Zresetowałeś konsolę do ustawień fabrycznych

W poniższym poradniku dowiecie się co należy zrobić, aby konsola bezproblemowo komunikowała się z internetem. Otwatcie potrów należy zrobić jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, które tu wymienię:

 

Objawy, które powinny zasugerować graczowi o otwarciu portów dla usługi XBL (XBOX Live):

 

– nie działa nam poprawnie Xbox Store (Sklep)

– gry w trybie “multiplayer” działają w dziwny sposób (np. zawieszają się, klatkują, wyrzuca nas z serwera gry, itp.)

– brak możliwości rozmowy głosowej lub video

– i inne dziwne zachowania konsoli…

 

Instrukcja otwierania portów:

 

Metoda A

 

INFO1: Na wstępie zaznaczam, że ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że nie nawiązuje ona do żadnego konkretnego modelu routera, ponieważ każdy router ma inny interfejs użytkownika (UI). Pojęcia stosowane w poradniku są uniwersalne i stosowane prawie w każdym modelu routera. Tymi uniwersalnymi pojęciami są słowa: “DMZ/DMZ Host, Static IP, Forwarding/port forwarding, Port triggers, login, password, Public Port Range, Private Port Range, Target IP Address, Target Port Range, Protocol, Trigger Port Range”, Both, TCP, UDP.

INFO2: Sprawdź również w opcjach routera czy masz włączoną opcję “UPnP”.

INFO3: Jeżeli korzystasz z internetu LTE w PlusGSM upewnij się, że operator nie blokuje translacji NAT. Zarządaj odblokowania tego protokołu. Wyłączenie blokady powinno być bezpłatne.

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “Forwarding” lub “Port Forwarding”

03. W tabeli, która pokaże się Tobie wpisz następujące dane:


Public Port Range Target IP Address Target Port Range Protocol
3074 192.168.0.X 3074 TCP/UDP (*)
53 53
4500 4500 UDP
3544 3544
500 500
88 88
80 80 TCP
WYJAŚNIENIA:
(*) Ta opcja, często jest również oznaczana jako słowo "Oba" (Both, All)
Zamiast "X" wpisz wartość, która została przypisana do konsoli (od 2 do 254)
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC. Jeżeli nie możesz odszukać danych na temat adres IP DNS-ów swojego operatora to zastosuj adres IP swojego routera.

 

04. Zapisz zmiany w routerze, wyloguj się z panelu admina i wyłącz zasilanie routera na 30 sekund. Po 30 Sek. włącz ponownie router do prądu.

05. Uruchom konsolę i przejdź do zakładki ustawienia

06. Wybierz kafelek “System” i przejdź do pozycji “Ustawienia sieci”

07. Wybierz swoją sieć klikając na ikonę łącza WiFi lub kabla, jeżeli masz połączenie kablowe

08. Wybierz pozycję “Skonfiguruj sieć”

09. Przy ustawieniach adresu IP zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości: Static IP (statyczny IP), Getway (Brama sieci), Mask (Maska sieci)

10. Przy ustawieniach DNS zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości:

DNS (dowiedz się o adresy IP u swojego operatora).


Niżej przykład ustawienień sieciowych w konsoli:

Statyczny adres IP (Static address IP) 192.168.0.10
Maska sieciowa (Mask network) 255.255.255.0
Brama sieciowa (Gateway network) 192.168.0.1
   
DNS podstawowy 62.179.1.63
DNS dodatkowy 62.179.1.62
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC.

11. Cofnij się do menu “Ustawienia sieci”

12. Wybierz pozycję “Przetestuj łącze z usługą Xbox Live”

13. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router i porty zostały poprawnie ustawione.

 

Metoda B

 

Ta metoda jest 2 razy prostrza i łatwiejsza do ustawienia.

 

Instrukcja uruchomienia DMZ

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “DMZ lub DMZ Port”

03. W oknie które zobaczysz wpisz IP statyczne konsoli

04. Przetestuj łącze z usługą Xbox Live na konsoli

05. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router został dobrze ustawiony.

W poniższym poradniku dowiecie się co należy zrobić, aby konsola bezproblemowo komunikowała się z internetem. Otwatcie potrów należy zrobić jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, które tu wymienię:

 

Objawy, które powinny zasugerować graczowi o otwarciu portów dla usługi XBL (XBOX Live):

 

– nie działa nam poprawnie Xbox Store (Sklep)

– gry w trybie “multiplayer” działają w dziwny sposób (np. zawieszają się, klatkują, wyrzuca nas z serwera gry, itp.)

– brak możliwości rozmowy głosowej lub video

– i inne dziwne zachowania konsoli…

 

Instrukcja otwierania portów:

 

Metoda A

 

INFO1: Na wstępie zaznaczam, że ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że nie nawiązuje ona do żadnego konkretnego modelu routera, ponieważ każdy router ma inny interfejs użytkownika (UI). Pojęcia stosowane w poradniku są uniwersalne i stosowane prawie w każdym modelu routera. Tymi uniwersalnymi pojęciami są słowa: “DMZ/DMZ Host, Static IP, Forwarding/port forwarding, Port triggers, login, password, Public Port Range, Private Port Range, Target IP Address, Target Port Range, Protocol, Trigger Port Range”, Both, TCP, UDP.

INFO2: Sprawdź również w opcjach routera czy masz włączoną opcję “UPnP”.

INFO3: Jeżeli korzystasz z internetu LTE w PlusGSM upewnij się, że operator nie blokuje translacji NAT. Zarządaj odblokowania tego protokołu. Wyłączenie blokady powinno być bezpłatne.

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “Forwarding” lub “Port Forwarding”

03. W tabeli, która pokaże się Tobie wpisz następujące dane:

Public Port Range Target IP Address Target Port Range Protocol
3074 192.168.0.X 3074 TCP/UDP (*)
1863 1863
53 53
88 88 UDP
80 80 TCP
WYJAŚNIENIA:
(*) Ta opcja, często jest również oznaczana jako słowo "Oba" (Both, All)
Zamiast "X" wpisz wartość, która została przypisana do konsoli (od 2 do 253)
Adres IP jest na przykładzie mojego routera, ale 99,9% routerów używa tej samej metody konfiguracyjnej, któtą tutaj opisałem.

 

04. Zapisz zmiany w routerze, wyloguj się z panelu admina i wyłącz zasilanie routera na 30 sekund. Po 30 Sek. włącz ponownie router do prądu.

05. Uruchom konsolę i przejdź do zakładki ustawienia

06. Wybierz kafelek “System” i przejdź do pozycji “Ustawienia sieci”

07. Wybierz swoją sieć klikając na ikonę łącza WiFi lub kabla, jeżeli masz połączenie kablowe

08. Wybierz pozycję “Skonfiguruj sieć”

09. Przy ustawieniach adresu IP zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości: Static IP (statyczny IP), Getway (Brama sieci), Mask (Maska sieci)

10. Przy ustawieniach DNS zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości:

DNS (dowiedz się o adresy IP u swojego operatora).


Niżej przykład ustawienień sieciowych w konsoli:

Statyczny adres IP (Static address IP) 192.168.0.10
Maska sieciowa (Mask network) 255.255.255.0
Brama sieciowa (Gateway network) 192.168.0.1
   
DNS podstawowy 62.179.1.63
DNS dodatkowy 62.179.1.62
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC. Jeżeli nie możesz odszukać danych na temat adres IP DNS-ów swojego operatora to zastosuj adres IP swojego routera.

 

11. Cofnij się do menu “Ustawienia sieci”

12. Wybierz pozycję “Przetestuj łącze z usługą Xbox Live”

13. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router i porty zostały poprawnie ustawione.

 

Metoda B

 

Ta metoda jest 2 razy prostrza i łatwiejsza do ustawienia.

 

Instrukcja uruchomienia DMZ

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “DMZ lub DMZ Port”

03. W oknie które zobaczysz wpisz IP statyczne konsoli

04. Przetestuj łącze z usługą Xbox Live na konsoli

05. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router został dobrze ustawiony.

01. Ile licencji jest przydzielanych?

Są przydzielane dwie licencje. Jedna przydzielana jest na konto Xbox Live, a druga na urządzenie (konsolę gracza).

02. Czy można grać w dwóch miejscach jednocześnie w tą samą grę na tym samym profilu Xbox Live?

Tak. Jedna z konsol musi być konsolą, która zakupiła grę i została do niej przypisana licencja. Na drugiej konsoli należy zalogować się na swój profil za pomocą, którego dokonaliśmy zakupu gry.

03. Czy można przenosić licencje między konsolami?

Tak

04. Jak często można przenosić licencje gier między konsolami?

Licencje można przenosić raz na 120 dni.

05. Czy oryginalna konsola XBOX 360 obsługuje dyski o pojemności 500 GB lub większe?

TAK. Jeszcze do niedawna było to traktowane jako nielegalny egzemplarz konsoli. Teraz sam Microsoft wprowadził aktualizacje systemowe, które pozwalają obsługiwać dyski od 500 GB do 2 TB.

06. Czy należy aktualizować oprogramowanie konsoli?

Tak, ponieważ jeżeli nie zainstalujemy aktualizacji nie będziemy mieć dostępu do usług XBOX Live.

07. W jaki sposób można usunąć ostatnią aktualizację systemu w celu ponownego pobrania nowej wersji systemowej, aby naprawić zachowanie konsoli?

Aby usunąć ostatnią aktualizację systemu należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Przejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > ZARZĄDZANIE DYSKAMI

02. Podświetl dysk twardy lub pamięć flash i wciśnij poniżej wymienioną kombinację klawiszy:

 

LB, RB, X, LB, RB, X

 

Powinien pojawić się komunikat z pytaniem o mniej więcej takiej treści: “Czy na pewno chcesz usunąć aktualizację systemową?” (treść komunikatu oczywiście może być trochę inna, ale będzie nawiązywać do tej czynności)

 

03. Przy pokazanym komunikacie wciśnij odpwiedź TAK (A) – konsola usunie aktualizację systemową i dokona restartu swojego systemu.

 

Po ponownym uruchomieniu powinien pokazać się monit o wykryciu aktualizacji systemowej. Musimy ją pobrać, aby móc korzystać z konsoli.

Witam.

 

Ten poradnik, pokaże Wam jak można w szybki sposób włączyć i wyłączyć pamiętanie hasła użytkownika.

 

A. Dla Windows 7:

 

01. Wciśnij skrót: Windows (klawisz klawiatury z logiem) + R

02. W oknie “Uruchom” wpisz: netplwiz

03. W oknie “Konta użytkowników” zaznacz lub odznacz pozycję: “Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło”.

 

B. Dla Windows 8.0 i 8.1 i 10:

 

01. Kliknij klawisz Windows (klawisz z logiem)

02. W oknie START wpisz: netplwiz

03. W oknie “Konta użytkowników” zaznacz lub odznacz pozycję: “Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło”.

Witajcie.

 

W tym poradniku dowiecie się w jaki sposób można korzystać z platformy Android na naszych PC-tach lub laptopach ze systemem Windows. Wykonajcie poniższą instrukcję a uda się Wam odpalić bezproblemowo Androida na komputerze.

 Miłej lektury.

 

P: Co będzie mi potrzebne?

O: Aplikacja BlueStacks (emulator platformy Android)

 

P: Co mam zrobić, aby uruchomić Androida wewnątrz systemu Windows?

O: Wykonaj poniższą instrukcję:

 

  01. Zainstaluj aplikację BlueStacks

  02. Uruchom ją

  03. Przejdź do sklepu Android, nazwa marketu to: 1Mobile Market

  04. Do wyszukiwarki wpisz nazwę programu, z którego chcesz korzystać na PC-ecie.

  05. Uruchom zainstalowaną aplikację android z poziomu emulatora.

 

Info: Jest możliwość korzystania ze słynnego Android Market lub Google Play.

 

Aby tego dokonać, czyli przeglądać zawartość sklepu Google musisz wykonać poniższą instrukcję:

 

  01. Wejdź do wbudowanego marketu 1Mobile Market

  02. Do wyszukiwarki w markecie wpisz: “Launcher Ex”

  03. Zainstaluj ten ekran główny

  04. Teraz kliknij klawisz ekranu głównego w BlueStacks (jest to środkowy klawisz w pasku narzędziowym). Gdy Android zapyta, którego ekranu głównego chcesz używać, wskaż mu Launcher Ex i zaznacz kratkę, aby używał jego domyślnie za każdym razem.

  05. Gotowe, teraz z poziomu Launcher Ex sprawdź w menu aplikacji czy jest ikona Google Play.

 

Jeżeli ikona jest, to świetnie i nic więcej nie musisz robić, natomiast jeżeli tej ikony nie widzisz to poszukaj tej aplikacji w internecie z poziomu BlueStacks i pobierz ją a następnie zainstaluj.

 

Gotowe, od tej pory masz już dostęp do marketu Google.

 

Polecam wszystkim tego emulatora.

Czy wiecie, że można mieć system w systemie? Jeżeli nie, to właśnie dobrze trafiliście, ponieważ tutaj opiszę Wam jak można postawić sobie drugi system wewnątrz pierwszego systemu (bez naruszenia danych).

 

Do tego celu będziemy potrzebować programu do postawienia wirtualnej maszyny. Jest parę słynnych i darmowych programów do tego celu, ale ja opiszę Wam tą procedurę na jednym z lepszych programów (oczywiście to moja opinia).

 

Ja do postawienia wirtualnej maszyny (czyli wirtualnego PC) używam programu o nazwie: VirtualBox. Jest on bardzo miły w obsłudze oraz w języku polskim. Poniżej w skrócie podaję plan odpalenia Wirtualnego PC i postawienia systemu na nim.

 

A. Tworzenie i przygotowanie wirtualnej maszyny:

 

00. Pobierz plik instalacyjny VirtualBox (ze strony producenta tutaj) – odpowiednio do wersji fizycznie zainstalowanego systemu.

01. Zainstaluj program

02. Uruchom program i wybierz język interfejsu (oczywiście zaznacz Polski)

03. Utwórz wirtualną maszynę po przez naciśnięcie klawisza Nowa i wykonaj wszystkie czynności kreatora(*), który tworzy maszynę i tzw. wirtualny dysk (wirtualny dysk będzie w postaci pliku, który zostanie zapisany na naszym dysku)

 

(*) Kreator zapyta Cię między innymi o:

 

– platformę, którą chcesz zainstalować na wirtualnej maszynie

– poprosi o ustalenie wielkości wirtualnego dysku

– poprosi o ustalenie wielkości domyślnej pamięci RAM (standardowo jest 512MB)

 

Po tej wstępnej procedurze tworzenia i ustalenia jaka platforma będzie możemy przystąpić do instalacji systemu na naszej wirtualnej maszynie.

 

B. Instalacja systemu na wirtualnej maszynie:

 

INFO 1: Przygotuj sobie płytę instalacyjną danego systemu lub plik ISO (obraz CD), którą/y uruchomisz jako wirtualny napęd CD za pomocą programu Deamon Tools (tworzy wirtualny napęd CD)

 

INFO 2: Zalecam plik ISO i wirtualny napęd CD, ponieważ szybciej i sprawniej będzie nam szła procedura instalacji systemu na naszej wirtualnej maszynie.

 

01. Włóż płytę CD do napędu lub zamontuj plik ISO w napędzie wirtualnym przez Deamon Tools

02. W ustawieniach wirtualnej maszyny zmień kolejność bootowania na: CD, dysk i dyskietka (przy każdej z tych pozycji jest kratka do zaznaczenia/odznaczenia; ustaw tą kolejność, ale odznacz kratkę przy dyskietce, aby była ona ignorowana podczas bootowania wirtualnej maszyny), następnie kliknij klawisze Zastosuj i OK.

03. Teraz uruchom swoją wirtualną maszynę i poczekaj, aż ona wczyta Tobie instalator systemu

04. Wykonuj odpowiednie kroki, które są wyświetlane na kreatorze instalacyjnym danego systemu.

 

Po zakończeniu instalacji Twoja wirtualna maszyna zrestartuje się, a Ty w tym momencie możesz już wyjąć CD z optycznego napędu lub odmontować plik ISO z wirtualnego napędu CD przez Deamon Toolsa.

 

INFO 3: Wejdź ponownie do ustawień wirtualnej maszyny (tej, na której instalowałeś system) i zmień kolejność botowania napędów na: dysk, CD, dyskietka.