Witam

Dziś opiszę Wam bardzo banalną metodę jak wymusić na systemie auto-start aplikacji, która nie chce się uruchamiać nawet po zaznaczeniu tej opcji w ustawieniach tej aplikacji.

Metoda 1 (łatwiejsza i szybsza)

Q: Co będzie nam potrzebne?

A: Tylko plik BAT z odpowiednim poleceniem

Wykonaj czynności opisane poniżej

01. Uruchom zwykły notatnik systemowy lub Notepad++ (polecam jego, gdyż on zaznacza błędy w kodzie po określeniu typu pliku)
02. W oknie notatnika napisz takie polecenie

@echo
cd “C:\Program Files (x86)\FolderAplikacji\”
start NazwaAplikacji.exe
cd “C:\Program Files (x86)\FolderAplikacji2\”
start NazwaAplikacji2.exe

03. Tak utworzoną treść w notatniku zapisz jako plik z rozszerzeniem .BAT. (dla wygody zapisz go w lokalizacji C:\)
04. Uruchom dowolny program do zarządzania autostartem (np. Startup Manager lub Startup Organizer)
05. Dodaj utworzony plik do lokalizacji

– Sekcja: Registry\Current User\Run (zalecane)

LUB

– Sekcja: Registry\All Users\Run

06. Podaj nazwę pliku BAT lub dowolną inną i zapisz
07. Gotowe, od teraz system będzie uruchamiać wszystkie aplikacje, które zostaną ujęte w skrypcie pliku BAT.

Metoda 2 (łatwa, ale więcej roboty)

Q: Co będzie nam potrzebne?

A: Utworzony skrót do pliku EXE aplikacji; Notatnik systemowy i jedna komenda

ETAP 1 (tworzenie pliku wsadowego .bat)

Teraz wykonajcie poniższe zalecenia:

01. Wejdź do katalogu aplikacji (która ma problem z autostartem)
02. Utwórz skrót (kliknij PKM na plik exe i wybierz polecenie “Utwórz skrót”) do pliku EXE aplikacji sprawiającej problemy z autostartem
03. Utworzony skrót przenieś do katalogu: C:\Windows\System32
04. Utwórz plik tekstowy (np. na pulpicie; kliknij PKM i wybierz polecenia: Nowy > dokument tekstowy)
05. Uruchom utworzony dokument tekstowy (otworzy się on w systemowym notatniku)
06. W otwartym dokumencie wpisz poniższą komendę:

start NazwaAplikacji.lnk

07. Zapisz dokument w rozszerzeniu .bat (*) [zalecam zapisanie go w innej lokalizacji niż pulpit, żeby uchronić go od przypadkowego usunięcia; na pulpicie często coś usuwamy]

(*) Instrukcja poprawnego zapisania pliku za pomocą notatnika:

(01) W menu notatnika wybierz: Plik > Zapisz jako
(02) W oknie zapisywania w polu Zapisz jako typ, wybierz: Wszystkie pliki
(03) W polu nazwa pliku wpisz: dowolna-nazwa-pliku.bat

08. Gotowe. Masz już plik wsadowy z komendą auto-start

Wyjaśnienia oznaczeń/skrótów:

LKM/PKM – Lewy/Prawy klawisz myszki

.LNK – Rozszerzenie skrótu, które prowadzi do pliku exe aplikacji XYZ

ETAP 2 (dodawanie pliku wsadowego.bat do autostartu systemowego)

Kolejnym krokiem, który należy wykonać to dodanie pliku wsadowego do autostartu systemu. Wykonajcie poniższą instrukcję, a wszystko zadziała Wam poprawnie przy ponownym rozruchu komputera (systemu). Miłego czytania części drugiej (ostatniej) poradnika.

Info 01: Te kroki, które opiszę poniżej są oparte o program Startup Manager.

01. Pobierz i zainstaluj program Startup Manager Link 1
02. Uruchom aplikację
03. W oknie aplikacji kliknij klawisz “Dodaj”, a następnie uzupełnił okno dodawania aplikacji według poniżej zamieszczonych wskazówek:

——Szablon——

– Sekcja: Registry\Current User\Run (zalecane)

LUB

– Sekcja: Registry\All Users\Run

– Nazwa: wpisz dowolną nazwę (zalecana nazwa to nazwa aplikacji)

– Ścieżka: podaj ścieżkę do pliku .bat

– Flagi: nic nie wpisuj (chyba, że znasz jakie polecenia dodatkowe obsługuje aplikacja; nie stosuj tego, jeżeli w pliku wsadowym jest zakodowanych kilka aplikacji)

——Koniec szablonu——

04. Naciśnij klawisz “OK”.

Plik wsadowy .bat został poprawnie dodany do autostartu. Od teraz komputer będzie automatycznie wykonywał auto-start aplikacji, które były nie posłuszne.

Info 02: Procedura autostartu będzie odbywać się w taki sposób:

00. System startuje
01. System uruchamia plik wsadowy .bat (ten który utworzyliśmy i dodaliśmy do autostartu)
02. Plik wsadowy zostaje uruchomiony (efekt poprawnego działania to pojawienie się na parę sekund konsoli [a w jej oknie zostaną wyświetlone polecenia uruchamiające aplikacje nie chcące startować samodzielnie; liczba komend jest uzależniona od tego ile ich zaprogramowaliśmy w pliku .bat])