UWAGA !! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY WYKONYWAĆ Z POZIOMU KONTA ROOT. JEDNAK, JEŻELI CHCESZ KORZYSTAĆ ZE ZWYKŁEGO KONTA DO TEJ PROCEDURY, TO OCZYWIŚCIE MOŻESZ, ALE PAMIĘTAJ, ABY PRZED KAŻDĄ INSTRUKCJĄ DOPISYWAĆ POLECENIE: “SUDO”.

ZWYKŁE KONTO MUSI NALEŻEĆ DO GRUPY SUDO, ABY MOGŁO KORZYSTAĆ Z POLECENIA SUDO. (sprawdź czy należysz do grupy SUDO za pomocą polecenia: groups <NazwaKonta>)

Przy zapewnieniu stabilnego łącza internetowego, sesja SSH nie powinna zostać przerwana.

01. Aktualizacja obecnie zainstalowanej wersji

W pierwszej kolejności należy dokonać aktualizacji obecnie zainstalowanych pakietów Ubuntu. Aby tego dokonać należy wprowadzić poniżej podanych komend. Poniższa instrukcja zawiera trzy rozkazy.

apt update && sudo apt dist-upgrade && apt autoremove

Po wykonaniu wyżej wskazanej komendy zaleca się dokonać ponownego uruchomienia maszyny VPS (wpisz polecenie reboot, aby zrestartować maszynę)

02. Procedura uaktualniania do Ubuntu 19.04 Server

Ponieważ cała procedura odbywa się po przez połączenie SSH musimy zadbać o to, aby nie utracić połączenia SSH z serwerem VPS podczas procesu aktualizacyjnego. Gdyby nastąpiło zerwanie połączenia w trakcie aktualizacji nie moglibyśmy wznowić go, gdyż system nie byłby na tym etapie zdolny do ponownych połączeń SSH. Wykonaj poniższe instrukcje.

Uruchamiamy plik konfiguracyjny SSH poniższą komendą.

nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku odnajdź fragment: #ClientAliveInterval 0 i zmień ją na ClientAliveInterval 90 (lub więcej)

Zapisz plik z wprowadzonymi zmianami i zrestartuj usługę SSH poleceniem:

systemctl restart ssh

Kolejnym krokiem, który wykonamy to instalacja pakietu aktualizacji menedżera. Tą czynność wykonamy za pomocą komendy:

apt install update-manager-core

Po instalacji musimy otworzyć plik konfiguracyjny menedżera core i go zmodyfikować. A więc wpisujemy poniższe polecenie:

nano /etc/update-manager/release-upgrades

W pliku, który nam się wyświetli odnajdź parametr Prompt= i sprawdź czy w tym miejscu masz wartość Its. Jeżeli ta wartość będzie mieć Its, to należy ją zmodyfikować na wartość: normal.

I zapisać zmiany w pliku.

Teraz ostatni krok, czyli wywołanie procesu aktualizacji systemu. A więc….

Opcja -c sprawdza uaktualnienie dystrybucji z najnowszą obsługiwaną wersją.
Opcją -d pozwala dokonać aktualizacji do wersji rozwojowej (niestabilnej – nie zalecane)

do-release-upgrade -c

Ostatni etap to wykonywanie poleceń z wyświetlanych monitów podczas aktualizacji.

Strona kategorii. Wybierz temat poniżej

Witajcie.

Dziś wystartowała kategoria Linux w dziale poradników. Razem z nową kategorią pojawił się poradnik związany z zagadnieniem chmod.

Poradniki dla tej kategorii, będą się pojawiać rzadziej niż do Windowsa, ale jak coś ciekawego i przydatnego trafię, to opiszę po swojemu, dla osób, którzy zaczynają przygodę z linuxem.

P.S.: Ja sam po wielu latach przerwy przypominam sobie komendy. Planuję napisać poradnik o programach, które są świetne do zarządzania linuxem oraz maszynami VPS (bardziej zaawansowani będą wiedzieć do czego zmierzam). Tym czasem zapraszam na świeży poradnik o chmod, czyli o uprawnieniach do plików.

Do usłyszenia, pozdrawiam.

Wybierz temat z lewej strony

Witajcie.

W tym mini poradniku postaram się opisać najważniejsze informacje o permisjach. Główny nacisk będzie jednak na pojęcie “chmod”, ponieważ jest ono bardzo często używane w środowisku Linux-oym (w Windows określa się to jako Zabezpieczenia [we właściwościach pliku])

Na początku wyjaśnię Wam znaczenia liczbowe permisji plików. P.S.: Jeżeli nie znacie tego na pamięć, to spokojnie, ponieważ większość społeczeństwa nie pamięta znaczeń liczbowych (no może Ci, którzy często mają do czynienia z terminalem w linux).

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji podam też jeden przykład dla linuxa, abyście wiedzieli jak wydać polecenie zmiany uprawnień chmod.

Zapraszam do lektury pomimo długiego wstępu informacyjnego.

Wyjaśnienia jak rozumieć wartości chmod

Przykład (do późniejszych wyjaśnień)

A= Właściel B= Grupa C= Wszyscy (Inni)

A B C
chmod 7 7 4

Z powyższego przykładu chmod wynika, że:

Właściciel i grupa: Pełne prawa
Inni: Tylko odczyt

Inne przykłady niżej, lecz bez szczegółów.

Wyjaśnienia liczb uprawnień – linux

Cyfra Uprawnienia
0 Brak
1 Wykonaj
2 Zapisz
3 Wykonaj i zapisz
4 Odczytaj
5 Odczytaj i wykonaj
6 Odczytaj i zapisz
7 Odczytaj, zapisz i wykonaj

Wyjaśnienia symboliczne – linux

Przykład

D=Typ u=użytkownik/właściciel g=grupa o=other/inni

D u g o
chmod d rwx rwx r- –

r= read/czytaj w= write/zapisz x= exercise/wykonywanie

Nadawanie uprawnienia chmod plikowi lub folderowi

W terminalu przez który wydajesz polecenia swojemu linux-owi, np. Ubuntu wpisz np:

chmod 774 nazwaPliku.sh [enter]

Tym sposobem plikowi plik.sh nadałeś uprawnienie 774, czyli właściciel i grupa mają pełne prawa, a inni tylko odczyt. Tą metodą nadałeś uprawnienia z powyższego przykładu.

P.S.: Jeżeli wykryłeś jakiś błąd, to zgłoś mi go, abym poprawił literówkę. 🙂

W pierwszej kolejności pobierz wszystkie pliki na dole poradnika, a potem zacznij wykonywać opisane czynności.


Powodzenia

Rozdział 1 – Pobieranie plików i weryfikacja

W pierwszej kolejnośi należy pobrać sobie parę plików, ponieważ będziemy potrzebować ich w kolejnych etapach. Pliki są w sekcji: “Potrzebne pliki”.


01. Pobierz plik .iso (zapisz sobie go na pulpicie w folderze np. Tails)

02. Pobierz plik .iso.sig (pobierz go do tego samego folderu co plik .iso) – plik podpisu

03. Jeżeli robisz weryfikację po raz pierwszy to należy pobrać plik .key i zaimportować go do swojej bazy kluczy. Jeżeli pracujesz już z Tails to podpis jest już uwzględniony.

Rozdział 2 – Instalacja

Do instalacji TAILS potrzebować będziesz dwóch nośników USB (jeden jako pośrednik, a drugi jako klucz TAILS). Zapewnij sobie pamięci USB o pojemności conajmniej 16 GB (tak dla zapasu).

 

CZĘŚĆ PIERWSZA – Tworzenie nośnika

 

01. Podłącz nośnik USB nr. 1 (będzie jako instalator)

02. Pobierz plik: “Universal USB Installator”

03. Uruchom program  “Universal USB Installator”

04. W aplikacji w kroku 1 wybierz z listy pozycję “Tails”

05. Wybierz przycisk “Przeglądaj” i załaduj plik ISO z linuxem Tails

06. Zaznacz okienko przy pozycji: “We will format”

07. Wybierz przycisk: “Utwórz”.

08. Przed utworzeniem pojawi się ostrzeżenie, na które należy odpowiedzieć TAK.

 

CZĘŚĆ DRUGA – Uruchamianie wersji LiveCD

 

Uruchom ten poradnik na innym urządzeniu, ponieważ kolejne czynności nie pozwolą Tobie skorzystać z tej strony na swoim głównym urządzeniu.

 

01. Pozostaw nośnik USB nr. 1

02. Wyłącz komputer

03. Uruchom ponownie komputer w trybie bootowania z USB. Powinieneś zobaczyć menu “Boot Tails”. (*)

04. Wybierz pozycję “Live CD”

05. Po 30-60 sekundach powinieneś zobaczyć okno logowania Tails

06. Po lewej stronie na dole w paska (odpowiednik menu start) wybierzmy język Polski jeżeli jest dostępny i kliknij klawisz “Login”

07. Załaduje się pulpit Tails

 

(*)  zajżyj do Rozdziału 3, gdyby Twój komputer nie zbotował nośnika USB.

 

CZĘŚĆ TRZECIA – Instalacja finalnej wersji Tails na nośniku USB.

 

01. Podłącz nośnik USB nr. 2

02. Wybierz Aplikacje > Tails Installer

03. Wybierz pozycję: “Instalacja przez klonowanie”

04. Na liście urządzenia docelowego wybierz drugi nośnik USB

05. Wybierz klawisz: “Install Tails”

06. Potwierdź komunikat ostrzegawczy, instalacja się rozpocznie. Trwa ona kilka minut.

 

CZĘŚĆ CZWARTA – Ponowne uruchomienie finalnego Tails

 

01. Wyłącz komputer

02. Odłącz nośnik USB nr. 1 i pozostaw nośnik USB nr. 2

03. Uruchom ponownie komputer w trybie bootowania z USB. Powinieneś zobaczyć menu “Boot Tails”. (*)

04. Wybierz pozycję “Live CD”

05. Po 30-60 sekundach powinieneś zobaczyć okno logowania Tails

06. Po lewej stronie na dole w paska (odpowiednik menu start) wybierzmy język Polski jeżeli jest dostępny i kliknij klawisz “Login”

07. Załaduje się pulpit Tails

Rodział 3 – Jak uruchomić TAILS

Aby nasz komputer umożliwił włączenie TAILS-a, należy go najpierw przygotować.

Przygotowanie polega na zmianie kolejności bootowania urządzeń i dysków podczas startu komputera.

 

Wykonaj niżej opisane kroki, aby zmienić kolejność bootowania urządzeń i dysków.

 

01. Uruchom ponownie swój komputer i wejdź do swojego BIOS-u.

02. W menu BIOS-u poszukaj pozycji “BOOT”

03. W ustawieniach kolejności bootowania, ustaw taką kolejność:

 

– USB FDD/HDD

– CD-ROM

– HDD

 

USB FDD = USB Flash Disk Drive; USB HDD = USB Hard Disk Drive 

 

04. Podłącz pendriver z TAILS-em

05. Zatwierdź zmiany w BIOS-ie (to spowoduje restart komputera)

06. Komputer uruchomi TAILS-a, ponieważ wykrył bootowanego pendriver-a z zawartością tego linux-a*.

 

INFO1: Nie podaję klawiszy uruchamiających BIOS, ponieważ każdy laptop ma inny klawisz przypisany. Jedyne co mogę podpowiedzieć to, informacja o klawiszu uruchamiającym BIOS jest pokazywana podczas wyświetlania loga producenta podczas uruchamiania komputera (jeżeli lkogo się nie pokaże, to oznacza, że jest ono wyłączone w BIOS-ie).

 

* = W niektórych komputerach po zmianie kolejności botowania pojawia się komunikat mniej więcej o takiej treści: “Kliknij dowolny klawisz, aby bootować CD-ROM” przez kilka sekund. Komunikat może być mylący, jeżeli mamy bootowalny pendriver lub dysk USB.


UWAGA!!!

 

System TAILS działa jako “LiveCD”  czyli JEDNORAZOWA SESJA i dlatego nie zapamiętuje sowich ustawień. Operacje które są możliwe do zapamiętania to pracowanie na plikach, które mamy na dysku lub innym nośniku pamięci.

Potrzebne pliki

01. tails-i386-2.6.iso

02. tails-i386-2.6.iso.sig

03. tails-signing.key

04. Universal-USB-Installer.exe

Wyjaśnienie oznaczeń w podkategoriach:

(A) – Systemy: Windows 7, 8.x i 10
(L) – Linux
(10) – Tylko Windows 10
(8) – Tylko Windows 8.0 i 8.1
(7) – Tylko Windows 7
(NDS) – Nie dotyczy systemu
(O+A) – Dotyczy systemów Windows i Androida

Kombinacja symboli, oznacza różne systemy…