01. Ile licencji jest przydzielanych?

Są przydzielane dwie licencje. Jedna przydzielana jest na konto Xbox Live, a druga na urządzenie (konsolę gracza).

02. Czy można grać w dwóch miejscach jednocześnie w tą samą grę na tym samym profilu Xbox Live?

Tak. Jedna z konsol musi być konsolą, która zakupiła grę i została do niej przypisana licencja. Na drugiej konsoli należy zalogować się na swój profil za pomocą, którego dokonaliśmy zakupu gry.

03. Czy można przenosić licencje między konsolami?

Tak

04. Jak często można przenosić licencje gier między konsolami?

Licencje można przenosić raz na 120 dni.

05. Czy oryginalna konsola XBOX 360 obsługuje dyski o pojemności 500 GB lub większe?

TAK. Jeszcze do niedawna było to traktowane jako nielegalny egzemplarz konsoli. Teraz sam Microsoft wprowadził aktualizacje systemowe, które pozwalają obsługiwać dyski od 500 GB do 2 TB.

06. Czy należy aktualizować oprogramowanie konsoli?

Tak, ponieważ jeżeli nie zainstalujemy aktualizacji nie będziemy mieć dostępu do usług XBOX Live.

07. W jaki sposób można usunąć ostatnią aktualizację systemu w celu ponownego pobrania nowej wersji systemowej, aby naprawić zachowanie konsoli?

Aby usunąć ostatnią aktualizację systemu należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Przejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > ZARZĄDZANIE DYSKAMI

02. Podświetl dysk twardy lub pamięć flash i wciśnij poniżej wymienioną kombinację klawiszy:

 

LB, RB, X, LB, RB, X

 

Powinien pojawić się komunikat z pytaniem o mniej więcej takiej treści: “Czy na pewno chcesz usunąć aktualizację systemową?” (treść komunikatu oczywiście może być trochę inna, ale będzie nawiązywać do tej czynności)

 

03. Przy pokazanym komunikacie wciśnij odpwiedź TAK (A) – konsola usunie aktualizację systemową i dokona restartu swojego systemu.

 

Po ponownym uruchomieniu powinien pokazać się monit o wykryciu aktualizacji systemowej. Musimy ją pobrać, aby móc korzystać z konsoli.