Jednostki pamięci informatycznej

Jednostka Nazwa jednostki Wzór lub info
Przedrostki dziesiętne (SI) – najbardziej popularne
B bajt 8 bitów
kB kilobajt 103=10001
MB megabajt 106=10002
GB gigabajt 109=10003
TB terabajt 1012=10004
PT peta bajt 1015=10005
EB eksabajt 1018=10006
ZB zetabajt 1021=10007
YB jottabajt 1024=10008
Przedrostki binarne (IEC 60027-2) – mniej popularne
KiB kikibajt 210=10241
MiB mebibajt 220=10242
GiB gigibajt 230=10243
TiB tebibajt 240=10244
PiB pebibajt 250=10245
EiB eksbibajt 260=10246
ZiB zebibajt 270=10247
YiB jobibajt 280=10248

Oznaczenia akumulatorków

Symbol chemiczny Nazwa symbolu chemicznego Typ baterii Opis
Ni-Cd Niklowo-kadmowe Paluszki AA/AAA posiadają efekt pamięciowy (tzn. gdy będziemy doładowywać baterię przed pełnym rozładowaniem to po nie długim okresie użytkowania może stracić swoją żywotność)
Ni-MH Niklowo-wodorkowe

posiadają efekt pamięci, ale w mniejszym stopniu od Ni-Cd. Przy pierwszym użyciu dobrze jest uformować baterię (tzn. 3 razy naładować i rozładować baterię do pełna)

Li-Ion Litowo-jonowe

Telefoniczne (płaskie)

Na chwilę obecną jest to najlepszy typ baterii, ponieważ są wytrzymałe pod względem żywotności i oczywiście nie posiadają efektu pamięciowego.