Aby przetestować łącze konsoli z serwerami XBOX LIVE, należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Wejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > USTAWIENIA SIECI i wybierz rodzaj łącza (Wi-Fi lub LAN)

02. Wciśnij te klawisze po kolei LT RT RT LT RB LB

03. W oknie które zobaczysz , wybierz serwer do wykonania testu PING (dowiesz się ile ms. lub sek. zajmuje komunikacja z serwerem konsoli oraz czy nie traci pakietów).

Aby dokonać resetu do ustawień fabrycznych należy wykonać następującą czynność:

 

INFO: Ta metoda usuwa wszystkie ustawienia – Gry, ustawienia użytkownika, profil, pamięć podręczną systemu itp.

 

01. Wejdź do [zak]ustawienia[/zak] > system > pamięci masowa

02. Zaznacz dysk twardy

03. Kliknij klawisz Y

04. Wybierz pozycję: Sformatuj i wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie

 

Zresetowałeś konsolę do ustawień fabrycznych

W poniższym poradniku dowiecie się co należy zrobić, aby konsola bezproblemowo komunikowała się z internetem. Otwatcie potrów należy zrobić jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, które tu wymienię:

 

Objawy, które powinny zasugerować graczowi o otwarciu portów dla usługi XBL (XBOX Live):

 

– nie działa nam poprawnie Xbox Store (Sklep)

– gry w trybie “multiplayer” działają w dziwny sposób (np. zawieszają się, klatkują, wyrzuca nas z serwera gry, itp.)

– brak możliwości rozmowy głosowej lub video

– i inne dziwne zachowania konsoli…

 

Instrukcja otwierania portów:

 

Metoda A

 

INFO1: Na wstępie zaznaczam, że ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że nie nawiązuje ona do żadnego konkretnego modelu routera, ponieważ każdy router ma inny interfejs użytkownika (UI). Pojęcia stosowane w poradniku są uniwersalne i stosowane prawie w każdym modelu routera. Tymi uniwersalnymi pojęciami są słowa: “DMZ/DMZ Host, Static IP, Forwarding/port forwarding, Port triggers, login, password, Public Port Range, Private Port Range, Target IP Address, Target Port Range, Protocol, Trigger Port Range”, Both, TCP, UDP.

INFO2: Sprawdź również w opcjach routera czy masz włączoną opcję “UPnP”.

INFO3: Jeżeli korzystasz z internetu LTE w PlusGSM upewnij się, że operator nie blokuje translacji NAT. Zarządaj odblokowania tego protokołu. Wyłączenie blokady powinno być bezpłatne.

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “Forwarding” lub “Port Forwarding”

03. W tabeli, która pokaże się Tobie wpisz następujące dane:

Public Port Range Target IP Address Target Port Range Protocol
3074 192.168.0.X 3074 TCP/UDP (*)
1863 1863
53 53
88 88 UDP
80 80 TCP
WYJAŚNIENIA:
(*) Ta opcja, często jest również oznaczana jako słowo "Oba" (Both, All)
Zamiast "X" wpisz wartość, która została przypisana do konsoli (od 2 do 253)
Adres IP jest na przykładzie mojego routera, ale 99,9% routerów używa tej samej metody konfiguracyjnej, któtą tutaj opisałem.

 

04. Zapisz zmiany w routerze, wyloguj się z panelu admina i wyłącz zasilanie routera na 30 sekund. Po 30 Sek. włącz ponownie router do prądu.

05. Uruchom konsolę i przejdź do zakładki ustawienia

06. Wybierz kafelek “System” i przejdź do pozycji “Ustawienia sieci”

07. Wybierz swoją sieć klikając na ikonę łącza WiFi lub kabla, jeżeli masz połączenie kablowe

08. Wybierz pozycję “Skonfiguruj sieć”

09. Przy ustawieniach adresu IP zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości: Static IP (statyczny IP), Getway (Brama sieci), Mask (Maska sieci)

10. Przy ustawieniach DNS zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości:

DNS (dowiedz się o adresy IP u swojego operatora).


Niżej przykład ustawienień sieciowych w konsoli:

Statyczny adres IP (Static address IP) 192.168.0.10
Maska sieciowa (Mask network) 255.255.255.0
Brama sieciowa (Gateway network) 192.168.0.1
   
DNS podstawowy 62.179.1.63
DNS dodatkowy 62.179.1.62
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC. Jeżeli nie możesz odszukać danych na temat adres IP DNS-ów swojego operatora to zastosuj adres IP swojego routera.

 

11. Cofnij się do menu “Ustawienia sieci”

12. Wybierz pozycję “Przetestuj łącze z usługą Xbox Live”

13. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router i porty zostały poprawnie ustawione.

 

Metoda B

 

Ta metoda jest 2 razy prostrza i łatwiejsza do ustawienia.

 

Instrukcja uruchomienia DMZ

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “DMZ lub DMZ Port”

03. W oknie które zobaczysz wpisz IP statyczne konsoli

04. Przetestuj łącze z usługą Xbox Live na konsoli

05. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router został dobrze ustawiony.

01. Ile licencji jest przydzielanych?

Są przydzielane dwie licencje. Jedna przydzielana jest na konto Xbox Live, a druga na urządzenie (konsolę gracza).

02. Czy można grać w dwóch miejscach jednocześnie w tą samą grę na tym samym profilu Xbox Live?

Tak. Jedna z konsol musi być konsolą, która zakupiła grę i została do niej przypisana licencja. Na drugiej konsoli należy zalogować się na swój profil za pomocą, którego dokonaliśmy zakupu gry.

03. Czy można przenosić licencje między konsolami?

Tak

04. Jak często można przenosić licencje gier między konsolami?

Licencje można przenosić raz na 120 dni.

05. Czy oryginalna konsola XBOX 360 obsługuje dyski o pojemności 500 GB lub większe?

TAK. Jeszcze do niedawna było to traktowane jako nielegalny egzemplarz konsoli. Teraz sam Microsoft wprowadził aktualizacje systemowe, które pozwalają obsługiwać dyski od 500 GB do 2 TB.

06. Czy należy aktualizować oprogramowanie konsoli?

Tak, ponieważ jeżeli nie zainstalujemy aktualizacji nie będziemy mieć dostępu do usług XBOX Live.

07. W jaki sposób można usunąć ostatnią aktualizację systemu w celu ponownego pobrania nowej wersji systemowej, aby naprawić zachowanie konsoli?

Aby usunąć ostatnią aktualizację systemu należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Przejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > ZARZĄDZANIE DYSKAMI

02. Podświetl dysk twardy lub pamięć flash i wciśnij poniżej wymienioną kombinację klawiszy:

 

LB, RB, X, LB, RB, X

 

Powinien pojawić się komunikat z pytaniem o mniej więcej takiej treści: “Czy na pewno chcesz usunąć aktualizację systemową?” (treść komunikatu oczywiście może być trochę inna, ale będzie nawiązywać do tej czynności)

 

03. Przy pokazanym komunikacie wciśnij odpwiedź TAK (A) – konsola usunie aktualizację systemową i dokona restartu swojego systemu.

 

Po ponownym uruchomieniu powinien pokazać się monit o wykryciu aktualizacji systemowej. Musimy ją pobrać, aby móc korzystać z konsoli.