UWAGA !! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY WYKONYWAĆ Z POZIOMU KONTA ROOT. JEDNAK, JEŻELI CHCESZ KORZYSTAĆ ZE ZWYKŁEGO KONTA DO TEJ PROCEDURY, TO OCZYWIŚCIE MOŻESZ, ALE PAMIĘTAJ, ABY PRZED KAŻDĄ INSTRUKCJĄ DOPISYWAĆ POLECENIE: “SUDO”.

ZWYKŁE KONTO MUSI NALEŻEĆ DO GRUPY SUDO, ABY MOGŁO KORZYSTAĆ Z POLECENIA SUDO. (sprawdź czy należysz do grupy SUDO za pomocą polecenia: groups <NazwaKonta>)

Przy zapewnieniu stabilnego łącza internetowego, sesja SSH nie powinna zostać przerwana.

01. Aktualizacja obecnie zainstalowanej wersji

W pierwszej kolejności należy dokonać aktualizacji obecnie zainstalowanych pakietów Ubuntu. Aby tego dokonać należy wprowadzić poniżej podanych komend. Poniższa instrukcja zawiera trzy rozkazy.

apt update && sudo apt dist-upgrade && apt autoremove

Po wykonaniu wyżej wskazanej komendy zaleca się dokonać ponownego uruchomienia maszyny VPS (wpisz polecenie reboot, aby zrestartować maszynę)

02. Procedura uaktualniania do Ubuntu 19.04 Server

Ponieważ cała procedura odbywa się po przez połączenie SSH musimy zadbać o to, aby nie utracić połączenia SSH z serwerem VPS podczas procesu aktualizacyjnego. Gdyby nastąpiło zerwanie połączenia w trakcie aktualizacji nie moglibyśmy wznowić go, gdyż system nie byłby na tym etapie zdolny do ponownych połączeń SSH. Wykonaj poniższe instrukcje.

Uruchamiamy plik konfiguracyjny SSH poniższą komendą.

nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku odnajdź fragment: #ClientAliveInterval 0 i zmień ją na ClientAliveInterval 90 (lub więcej)

Zapisz plik z wprowadzonymi zmianami i zrestartuj usługę SSH poleceniem:

systemctl restart ssh

Kolejnym krokiem, który wykonamy to instalacja pakietu aktualizacji menedżera. Tą czynność wykonamy za pomocą komendy:

apt install update-manager-core

Po instalacji musimy otworzyć plik konfiguracyjny menedżera core i go zmodyfikować. A więc wpisujemy poniższe polecenie:

nano /etc/update-manager/release-upgrades

W pliku, który nam się wyświetli odnajdź parametr Prompt= i sprawdź czy w tym miejscu masz wartość Its. Jeżeli ta wartość będzie mieć Its, to należy ją zmodyfikować na wartość: normal.

I zapisać zmiany w pliku.

Teraz ostatni krok, czyli wywołanie procesu aktualizacji systemu. A więc….

Opcja -c sprawdza uaktualnienie dystrybucji z najnowszą obsługiwaną wersją.
Opcją -d pozwala dokonać aktualizacji do wersji rozwojowej (niestabilnej – nie zalecane)

do-release-upgrade -c

Ostatni etap to wykonywanie poleceń z wyświetlanych monitów podczas aktualizacji.