Czy istnieje taki adres e-mail?

W tym poradniku dowiecie się jak można dokonać weryfikacji adresu e-mail. Aby dokonać takiej weryfikacji należy wykonać poniżej opisane czynności.

 

Proces weryfikacji poprawności adresu e-mail:

 

1. Wejdź na adres >> http://www.email-unlimited.com/tools/verify-email.aspx

2. W okienku: “Email Adress” wpisz adres, który chcesz sprawdzić.

3. Wciśnij klawisz: “Verifity”

4. Po chwili ujrzysz LOG z komunikacją serwera pocztowego.

5. Gdy na samym dole LOG-u serwera pocztowego zobaczysz komunikat:

 

> MAIL FROM: <info></info>

= 250 2.1.0 Ok

> RCPT TO: <xxx></xxx>

= 250 2.1.5 Ok > QUIT

 

oznacza to, że adres, który weryfikujesz jest poprawny.

 

Jeżeli testowany adres e-mail okaże się błędny to w ostatnich linijkach LOG-u (raportu) ujrzymy taki komunikat:

 

> MAIL FROM: <info></info>

= 250 2.1.0 Ok

> RCPT TO: <xxx></xxx>

= 550 5.1.1 <xxx>: Recipient address rejected:</xxx>

User unknown in virtual mailbox table

> QUIT

 

Info: <xxx> – tutaj będzie zacytowany przez serwer pocztowy adres e-mail, który testowałeś pod kątem poprawności. </xxx>

 

Uwaga!!! Wersja darmowa (on-line) umożliwia sprawdzenie pięciu adresów e-mail w ciągu godziny!!!!