Autologowanie PIN-u

Niżej opisana sztuczka przydatna będzie dla osób, które używają mobilnego internetu…

Jak utworzyć skrypt do autologowania?

1. Uruchom notatnik systemowy

2. W notatniku zamieść poniżej podany kod:

@echo off
echo at+cpin=”XXXX“>pin
print /d:comX pin>nul
del pin>nul
ping 127.0.0.1>nul
rasdial/d|rasdial ^
/phone:YY>nul

Info: /phone:YY>nul << ta komenda nie jest wymagana

Legenda:

XXXX – Podaj PIN

X – Podaj numer portu COM na którym pracuje Twój modem 3G USB

YY – Podaj numer dostępu do internetu (uzyskasz go od operatora sieci); domyślny to: *99#.

2. Zapisz to wszystko jako plik z rozszerzeniem .bat. (Plik -> Zapisz jako -> Rozwiń listę zapisz jako typ i wybierz: wszystkie pliki, teraz nadaj nazwę pliku, np. Logowanie PIN.bat)

3. Gotowe, plik został utworzony poprawnie.

Teraz pokażę jak zalogować modem GSM, opis poniżej:

Uruchom utworzony plik (efektem uruchomienia i poprawnego działania będzie pokazanie się czarnego ekranu konsoli na 5 sekund, gdy zniknie to po 5 sekundach modem zaloguje się. Procedura logowania zakończona i możemy już się połączyć z internetem NIE UŻYWAJĄC ŻADNEGO MENADŻERA ŁĄCZNOŚCI OD OPERATORA).

Koniec poradnika…