UWAGA !! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY WYKONYWAĆ Z POZIOMU KONTA ROOT. JEDNAK, JEŻELI CHCESZ KORZYSTAĆ ZE ZWYKŁEGO KONTA DO TEJ PROCEDURY, TO OCZYWIŚCIE MOŻESZ, ALE PAMIĘTAJ, ABY PRZED KAŻDĄ INSTRUKCJĄ DOPISYWAĆ POLECENIE: “SUDO”.

ZWYKŁE KONTO MUSI NALEŻEĆ DO GRUPY SUDO, ABY MOGŁO KORZYSTAĆ Z POLECENIA SUDO. (sprawdź czy należysz do grupy SUDO za pomocą polecenia: groups <NazwaKonta>)

Przy zapewnieniu stabilnego łącza internetowego, sesja SSH nie powinna zostać przerwana.

01. Aktualizacja obecnie zainstalowanej wersji

W pierwszej kolejności należy dokonać aktualizacji obecnie zainstalowanych pakietów Ubuntu. Aby tego dokonać należy wprowadzić poniżej podanych komend. Poniższa instrukcja zawiera trzy rozkazy.

apt update && sudo apt dist-upgrade && apt autoremove

Po wykonaniu wyżej wskazanej komendy zaleca się dokonać ponownego uruchomienia maszyny VPS (wpisz polecenie reboot, aby zrestartować maszynę)

02. Procedura uaktualniania do Ubuntu 19.04 Server

Ponieważ cała procedura odbywa się po przez połączenie SSH musimy zadbać o to, aby nie utracić połączenia SSH z serwerem VPS podczas procesu aktualizacyjnego. Gdyby nastąpiło zerwanie połączenia w trakcie aktualizacji nie moglibyśmy wznowić go, gdyż system nie byłby na tym etapie zdolny do ponownych połączeń SSH. Wykonaj poniższe instrukcje.

Uruchamiamy plik konfiguracyjny SSH poniższą komendą.

nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku odnajdź fragment: #ClientAliveInterval 0 i zmień ją na ClientAliveInterval 90 (lub więcej)

Zapisz plik z wprowadzonymi zmianami i zrestartuj usługę SSH poleceniem:

systemctl restart ssh

Kolejnym krokiem, który wykonamy to instalacja pakietu aktualizacji menedżera. Tą czynność wykonamy za pomocą komendy:

apt install update-manager-core

Po instalacji musimy otworzyć plik konfiguracyjny menedżera core i go zmodyfikować. A więc wpisujemy poniższe polecenie:

nano /etc/update-manager/release-upgrades

W pliku, który nam się wyświetli odnajdź parametr Prompt= i sprawdź czy w tym miejscu masz wartość Its. Jeżeli ta wartość będzie mieć Its, to należy ją zmodyfikować na wartość: normal.

I zapisać zmiany w pliku.

Teraz ostatni krok, czyli wywołanie procesu aktualizacji systemu. A więc….

Opcja -c sprawdza uaktualnienie dystrybucji z najnowszą obsługiwaną wersją.
Opcją -d pozwala dokonać aktualizacji do wersji rozwojowej (niestabilnej – nie zalecane)

do-release-upgrade -c

Ostatni etap to wykonywanie poleceń z wyświetlanych monitów podczas aktualizacji.

Strona kategorii. Wybierz temat poniżej

Wybierz temat z lewej strony

Witajcie.

W tym mini poradniku postaram się opisać najważniejsze informacje o permisjach. Główny nacisk będzie jednak na pojęcie “chmod”, ponieważ jest ono bardzo często używane w środowisku Linux-oym (w Windows określa się to jako Zabezpieczenia [we właściwościach pliku])

Na początku wyjaśnię Wam znaczenia liczbowe permisji plików. P.S.: Jeżeli nie znacie tego na pamięć, to spokojnie, ponieważ większość społeczeństwa nie pamięta znaczeń liczbowych (no może Ci, którzy często mają do czynienia z terminalem w linux).

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji podam też jeden przykład dla linuxa, abyście wiedzieli jak wydać polecenie zmiany uprawnień chmod.

Zapraszam do lektury pomimo długiego wstępu informacyjnego.

Wyjaśnienia jak rozumieć wartości chmod

Przykład (do późniejszych wyjaśnień)

A= Właściel B= Grupa C= Wszyscy (Inni)

A B C
chmod 7 7 4

Z powyższego przykładu chmod wynika, że:

Właściciel i grupa: Pełne prawa
Inni: Tylko odczyt

Inne przykłady niżej, lecz bez szczegółów.

Wyjaśnienia liczb uprawnień – linux

Cyfra Uprawnienia
0 Brak
1 Wykonaj
2 Zapisz
3 Wykonaj i zapisz
4 Odczytaj
5 Odczytaj i wykonaj
6 Odczytaj i zapisz
7 Odczytaj, zapisz i wykonaj

Wyjaśnienia symboliczne – linux

Przykład

D=Typ u=użytkownik/właściciel g=grupa o=other/inni

D u g o
chmod d rwx rwx r- –

r= read/czytaj w= write/zapisz x= exercise/wykonywanie

Nadawanie uprawnienia chmod plikowi lub folderowi

W terminalu przez który wydajesz polecenia swojemu linux-owi, np. Ubuntu wpisz np:

chmod 774 nazwaPliku.sh [enter]

Tym sposobem plikowi plik.sh nadałeś uprawnienie 774, czyli właściciel i grupa mają pełne prawa, a inni tylko odczyt. Tą metodą nadałeś uprawnienia z powyższego przykładu.

P.S.: Jeżeli wykryłeś jakiś błąd, to zgłoś mi go, abym poprawił literówkę. 🙂

Witajcie.

W tym poradniku dowiecie się w jaki sposób można wyłączyć blokadę “tylko do odczytu”. Są na to dwie metody: ręczna i automatyczna. W pierwszej kolejności opiszę ręczną metodę, a na koniec automatyczną.

Metoda 01 – Ręczna

01. Uruchom okno “Uruchom” (Windows+R)
02. Wpisz: regedit (Windows powinien znaleźć “Rejestr systemu Windows” – uruchom go)
03. W drzewie rejestru systemowego odszukaj podaną lokalizację: “Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies” (jest możliwość, że klucza “StorageDevicePolicies” nie będzie – wtedy musisz go utworzyć)
04. W kluczu “StorageDevicePolicies” odnajdź wartość: “WriteProtect”
05. Dokonaj modyfikacji wartości “WriteProtect”, czyli zmień liczbę 1 na 0.
06. Zapisz wprowadzone zmiany

Przeważnie zaleca się przeładowanie systemu w celu zastosowania zmian, ale w tym przypadku nie musimy tego robić, ponieważ zmiany są widoczne natychmiastowo. Wystarczy, że podłączysz ponownie nośnik, który sprawiał problemy i zauważysz, że już nie ma problemu z blokadę. Nośnik można już nawet sformatować.

Metoda 02 – Automatyczna

01. Pobierz plik Fix WriteProtect
02. Kliknij dwukrotnie na pobrany plik
03. Gdy system zapyta czy wprowadzić zmiany w rejestrze systemowym należy odpowiedzieć TAK mimo ostrzeżeń bezpieczeństwa.
04. Od tej pory już powinieneś nie mieć problemów z komunikatem “Tylko do odczytu”.

Uwaga !!! Link do pliku zawiera po drodze reklamy. Ja dzięki takim linkom po prostu trochę zarabiam. Dziękuję za wyrozumiałość. Plik Fix oczywiście jest w 100% bezpieczny, ponieważ został utworzony przeze mnie własnoręcznie.

Aby przetestować łącze konsoli z serwerami XBOX LIVE, należy wykonać poniższe kroki:

 

01. Wejdź do USTAWIENIA > SYSTEM > USTAWIENIA SIECI i wybierz rodzaj łącza (Wi-Fi lub LAN)

02. Wciśnij te klawisze po kolei LT RT RT LT RB LB

03. W oknie które zobaczysz , wybierz serwer do wykonania testu PING (dowiesz się ile ms. lub sek. zajmuje komunikacja z serwerem konsoli oraz czy nie traci pakietów).

Aby dokonać resetu do ustawień fabrycznych należy wykonać następującą czynność:

 

INFO: Ta metoda usuwa wszystkie ustawienia – Gry, ustawienia użytkownika, profil, pamięć podręczną systemu itp.

 

01. Wejdź do [zak]ustawienia[/zak] > system > pamięci masowa

02. Zaznacz dysk twardy

03. Kliknij klawisz Y

04. Wybierz pozycję: Sformatuj i wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie

 

Zresetowałeś konsolę do ustawień fabrycznych

W poniższym poradniku dowiecie się co należy zrobić, aby konsola bezproblemowo komunikowała się z internetem. Otwatcie potrów należy zrobić jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, które tu wymienię:

 

Objawy, które powinny zasugerować graczowi o otwarciu portów dla usługi XBL (XBOX Live):

 

– nie działa nam poprawnie Xbox Store (Sklep)

– gry w trybie “multiplayer” działają w dziwny sposób (np. zawieszają się, klatkują, wyrzuca nas z serwera gry, itp.)

– brak możliwości rozmowy głosowej lub video

– i inne dziwne zachowania konsoli…

 

Instrukcja otwierania portów:

 

Metoda A

 

INFO1: Na wstępie zaznaczam, że ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że nie nawiązuje ona do żadnego konkretnego modelu routera, ponieważ każdy router ma inny interfejs użytkownika (UI). Pojęcia stosowane w poradniku są uniwersalne i stosowane prawie w każdym modelu routera. Tymi uniwersalnymi pojęciami są słowa: “DMZ/DMZ Host, Static IP, Forwarding/port forwarding, Port triggers, login, password, Public Port Range, Private Port Range, Target IP Address, Target Port Range, Protocol, Trigger Port Range”, Both, TCP, UDP.

INFO2: Sprawdź również w opcjach routera czy masz włączoną opcję “UPnP”.

INFO3: Jeżeli korzystasz z internetu LTE w PlusGSM upewnij się, że operator nie blokuje translacji NAT. Zarządaj odblokowania tego protokołu. Wyłączenie blokady powinno być bezpłatne.

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “Forwarding” lub “Port Forwarding”

03. W tabeli, która pokaże się Tobie wpisz następujące dane:


Public Port Range Target IP Address Target Port Range Protocol
3074 192.168.0.X 3074 TCP/UDP (*)
53 53
4500 4500 UDP
3544 3544
500 500
88 88
80 80 TCP
WYJAŚNIENIA:
(*) Ta opcja, często jest również oznaczana jako słowo "Oba" (Both, All)
Zamiast "X" wpisz wartość, która została przypisana do konsoli (od 2 do 254)
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC. Jeżeli nie możesz odszukać danych na temat adres IP DNS-ów swojego operatora to zastosuj adres IP swojego routera.

 

04. Zapisz zmiany w routerze, wyloguj się z panelu admina i wyłącz zasilanie routera na 30 sekund. Po 30 Sek. włącz ponownie router do prądu.

05. Uruchom konsolę i przejdź do zakładki ustawienia

06. Wybierz kafelek “System” i przejdź do pozycji “Ustawienia sieci”

07. Wybierz swoją sieć klikając na ikonę łącza WiFi lub kabla, jeżeli masz połączenie kablowe

08. Wybierz pozycję “Skonfiguruj sieć”

09. Przy ustawieniach adresu IP zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości: Static IP (statyczny IP), Getway (Brama sieci), Mask (Maska sieci)

10. Przy ustawieniach DNS zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości:

DNS (dowiedz się o adresy IP u swojego operatora).


Niżej przykład ustawienień sieciowych w konsoli:

Statyczny adres IP (Static address IP) 192.168.0.10
Maska sieciowa (Mask network) 255.255.255.0
Brama sieciowa (Gateway network) 192.168.0.1
   
DNS podstawowy 62.179.1.63
DNS dodatkowy 62.179.1.62
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC.

11. Cofnij się do menu “Ustawienia sieci”

12. Wybierz pozycję “Przetestuj łącze z usługą Xbox Live”

13. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router i porty zostały poprawnie ustawione.

 

Metoda B

 

Ta metoda jest 2 razy prostrza i łatwiejsza do ustawienia.

 

Instrukcja uruchomienia DMZ

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “DMZ lub DMZ Port”

03. W oknie które zobaczysz wpisz IP statyczne konsoli

04. Przetestuj łącze z usługą Xbox Live na konsoli

05. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router został dobrze ustawiony.

W poniższym poradniku dowiecie się co należy zrobić, aby konsola bezproblemowo komunikowała się z internetem. Otwatcie potrów należy zrobić jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, które tu wymienię:

 

Objawy, które powinny zasugerować graczowi o otwarciu portów dla usługi XBL (XBOX Live):

 

– nie działa nam poprawnie Xbox Store (Sklep)

– gry w trybie “multiplayer” działają w dziwny sposób (np. zawieszają się, klatkują, wyrzuca nas z serwera gry, itp.)

– brak możliwości rozmowy głosowej lub video

– i inne dziwne zachowania konsoli…

 

Instrukcja otwierania portów:

 

Metoda A

 

INFO1: Na wstępie zaznaczam, że ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że nie nawiązuje ona do żadnego konkretnego modelu routera, ponieważ każdy router ma inny interfejs użytkownika (UI). Pojęcia stosowane w poradniku są uniwersalne i stosowane prawie w każdym modelu routera. Tymi uniwersalnymi pojęciami są słowa: “DMZ/DMZ Host, Static IP, Forwarding/port forwarding, Port triggers, login, password, Public Port Range, Private Port Range, Target IP Address, Target Port Range, Protocol, Trigger Port Range”, Both, TCP, UDP.

INFO2: Sprawdź również w opcjach routera czy masz włączoną opcję “UPnP”.

INFO3: Jeżeli korzystasz z internetu LTE w PlusGSM upewnij się, że operator nie blokuje translacji NAT. Zarządaj odblokowania tego protokołu. Wyłączenie blokady powinno być bezpłatne.

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “Forwarding” lub “Port Forwarding”

03. W tabeli, która pokaże się Tobie wpisz następujące dane:

Public Port Range Target IP Address Target Port Range Protocol
3074 192.168.0.X 3074 TCP/UDP (*)
1863 1863
53 53
88 88 UDP
80 80 TCP
WYJAŚNIENIA:
(*) Ta opcja, często jest również oznaczana jako słowo "Oba" (Both, All)
Zamiast "X" wpisz wartość, która została przypisana do konsoli (od 2 do 253)
Adres IP jest na przykładzie mojego routera, ale 99,9% routerów używa tej samej metody konfiguracyjnej, któtą tutaj opisałem.

 

04. Zapisz zmiany w routerze, wyloguj się z panelu admina i wyłącz zasilanie routera na 30 sekund. Po 30 Sek. włącz ponownie router do prądu.

05. Uruchom konsolę i przejdź do zakładki ustawienia

06. Wybierz kafelek “System” i przejdź do pozycji “Ustawienia sieci”

07. Wybierz swoją sieć klikając na ikonę łącza WiFi lub kabla, jeżeli masz połączenie kablowe

08. Wybierz pozycję “Skonfiguruj sieć”

09. Przy ustawieniach adresu IP zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości: Static IP (statyczny IP), Getway (Brama sieci), Mask (Maska sieci)

10. Przy ustawieniach DNS zaznacz konfigurację ręczną i ustaw wartości:

DNS (dowiedz się o adresy IP u swojego operatora).


Niżej przykład ustawienień sieciowych w konsoli:

Statyczny adres IP (Static address IP) 192.168.0.10
Maska sieciowa (Mask network) 255.255.255.0
Brama sieciowa (Gateway network) 192.168.0.1
   
DNS podstawowy 62.179.1.63
DNS dodatkowy 62.179.1.62
Użyte wyżej DNS-y są oficjalnymi od UPC. Jeżeli nie możesz odszukać danych na temat adres IP DNS-ów swojego operatora to zastosuj adres IP swojego routera.

 

11. Cofnij się do menu “Ustawienia sieci”

12. Wybierz pozycję “Przetestuj łącze z usługą Xbox Live”

13. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router i porty zostały poprawnie ustawione.

 

Metoda B

 

Ta metoda jest 2 razy prostrza i łatwiejsza do ustawienia.

 

Instrukcja uruchomienia DMZ

 

00. Sprawdź jaki masz adres IP do panelu admina (najpopularniejszy to: 192.168.0.1)

01. Zaloguj się do panelu admina routera podając swój login i hasło (najpopularniejszy LOGIN I HASŁO to: admin)

02. Odnajdź w panelu admina pozycję “DMZ lub DMZ Port”

03. W oknie które zobaczysz wpisz IP statyczne konsoli

04. Przetestuj łącze z usługą Xbox Live na konsoli

05. Jeżeli test zaliczymy w całości poprawnie oznacza to, że router został dobrze ustawiony.