Użyj niżej podanych kodów, aby włączyć lub wyłączyć poszczególną opcję przekierowania. Każdy wbity kod na ekranie telefonu należy zaakceptować klawiszem wywołującym połączenie (tak jak być chciał do kogoś zadzwonić).

 
Orange
Włączanie przekierowań
Zawsze przekieruj – wszystkie połączenia **21*+4850XXXXXXX#
Gdy zajęty **67*+4850XXXXXXX#
Gdy nie odbiera **61*+4850XXXXXXX#
Telefon wyłączony lub poza zasięgiem **62*+4850XXXXXXX#
Wyłączanie przekierowań
Wyłącz wszystkie przekierowania ##002#
Zawsze przekieruj – wszystkie połączenia *#21#
Gdy zajęty *#67#
Gdy nie odbierasz *#61#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem *#62#
Dane z dnia: 28.12.2015
Plus GSM
Włączanie przekierowań
Gdy nie odbierasz **61*+48XXXXXXXXX#
Gdy zajęty **67*+48XXXXXXXXX#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem **62*+48XXXXXXXXX#
wszystkie wymienione wyżej sytuacje **21*+48XXXXXXXXX#
Wyłączanie przekierowań
Gdy nie odbierasz ##61#
Gdy zajęty ##67#
Telefon wyłączony lub jest poza zasięgiem ##62#
wszystkie wymienione wyżej sytuacje ##21#
Dane z dnia: 28.12.2015

 

Ustawienia w systemie Android
Profile internetowe (GPRS)
  Orange Plus GSM PLAY *
Nazwa (nazwa profilu) <dowolna> <dowolna> <dowolna>
APN interneta internet
Nazwa użytkownika (login) <brak>
Hasło
MCC 260 b/d
MNC 03 01 b/d
Typ uwierzetelnienia brak PAP b/d
Typ APN default default (?)
Protokół APN IPv4 b/d
Protokół APN podczas roamingu
Profile MMS
  Orange Plus GSM PLAY
Nazwa (nazwa profilu) <dowolna> <dowolna> <dowolna>
APN mms
Nazwa użytkownika (login) internet brak
Hasło
MMSC http://mms.orange.pl http://mms.plusgsm.pl:8002 http://mmsc.play.pl/mms/wapenc
Proxy dla MMS 192.168.006.104 212.2.96.16 brak
Port MMS 8080 8080
MCC 260  
MNC 03 01  
Typ uwierzetelniania brak PAP brak
Typ APN mms  
Protokół APN IPv4  
Protokół APN podczas roamingu

Klawisz “Index” prowadzi do spisu poradników jedynie dla wybranej kategorii.

GSM

Inne usługi

Telefony, tablety (Android)

Windows 7, 8.x, 10 i Linux

Wyjaśnienia skrótów zapisanych w nawiasie przeczytasz w indeksie kategorii

XBOX 360, ONE